EZS Glosar

Spletni slovarji

  •   Mednarodni elektrotehniški slovar - Electropedia
  •   Slovar informatike - iSlovar
  •   Slovar telekomunikacij in informacijskih tehnologij - LTFE slovar
  •   Večjezična terminološka zbirka - Evroterm
  •   Evropski interaktivni terminološki slovar - IATE
  •   Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU - Fran
  •   Vzporedni korpusi prevodov - Evrokorpus
  •   Spletni slovarski portal - Termania
  •   DIS slovarček, slovar računalniških izrazov - IJS slovar

Tuji spletni slovarji

Drugo

  • Terminološka svetovalnica Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU - Terminologišče