EZS - Glosar

Zadnji dodani izrazi

Baza EZS Glosarja je bila zadnjič posodobljena 16. 5. 2023.

polsamodejna vožnja vlaka, GOA2 IEV 821/Fre
EN semi-automated train operation, GOA2
SL polsamodejna vožnja vlaka, GOA2
nadgrajena virtualnost/navideznost Deb
EN augmented virtuality, AV
SL nadgrajena virtualnost/navideznost
mešana resničnost Deb
EN mixed reality, MIX
SL mešana resničnost
razširjena resničnost Deb
EN extended reality, XR
SL razširjena resničnost
realno okolje Deb
EN real environment, RE
SL realno okolje
predsignal IEV 821/IATE/Fre
EN distant signal
SL predsignal
FR signal à distance, signal avancé
DE Vorsignal
signal STOJ IEV 821/Fre
EN stop signal
SL signal STOJ
delovna zavora / nujna zavora, zavora v nuji IEV 821/SVEZ/Y
EN service brake / emergency brake
SL delovna zavora / nujna zavora, zavora v nuji
nujni gumb, gumb v nuji IEV 821/Y
EN emergency button
SL nujni gumb, gumb v nuji
zaklepna ključavnica IEV 821/Fre
EN key-lock
SL zaklepna ključavnica
na pogled IEV 821/Fre
EN on sight
SL na pogled
FR à vue
signal omejitve hitrosti IEV 821/Y
EN speed signal
SL signal omejitve hitrosti
FR signal de limitation de vitesse
drsna razdalja IEV 821/Y
EN overlap
SL drsna razdalja
FR distance de glissement
geografski razpored IEV 821/Fre
EN geographical layout
SL geografski razpored
zaklepna ključavnica, ključavnica s ključem IEV 821/IATE/Fre/Y
EN key lock
SL zaklepna ključavnica, ključavnica s ključem
FR serrure à clé
DE Schloss mit Schluessel
prevzemni organ IEV 821/Fre
EN accepting body
SL prevzemni organ
vzporedna vezava, obvodna vezava IEV 821/IATE/Y
EN shunt connection, parallel connection
SL vzporedna vezava, obvodna vezava
FR installation en parallèle
DE Parallelschaltung
kolesna dvojica, kolesni par IEV 821/IATE/Fre/Y
EN wheel set, pair of wheels
SL kolesna dvojica, kolesni par
FR paire de roues
DE Radsatz
lovilna kretnica IEV 821/IATE/Fre
EN derailing point
SL lovilna kretnica
FR aiguille de déraillement, aiguille de protection contre dérive
DE Schutzweiche
kaskadno napajanje tirnega tokokroga, kaskadno napajanje tirnega releja IEV 821/IATE/Y
EN cut section of track circuit
SL kaskadno napajanje tirnega tokokroga, kaskadno napajanje tirnega releja
FR alimentation en cascade d'un circuit de voie, alimentation en cascade de relais de voie
DE Kaskadierung von Gleichstromkreisen, Gleisspeisung durch Weiterschaltung mittels Gleisrelais