EZS - Glosar

Zadnji dodani izrazi

Baza EZS Glosarja je bila zadnjič posodobljena 21. 5. 2020.

svetlobna zasnova, zasnova  razsvetljave EN 13201/Y
EN lighting design
SL svetlobna zasnova, zasnova  razsvetljave
format za prenos datotek, prenosni datotečni format Y
EN portable document format, pdf
SL format za prenos datotek, prenosni datotečni format
privzeto Y/SVEZ
EN by default
SL privzeto
pomembna števka EN 13201/Y
EN significant digit
SL pomembna števka
program izračuna EN 13201/Kob
EN calculation program
SL program izračuna
svetlobni nivo. nivo svetlobe, nivo razsvetljave EN 13201/Kob
EN lighting level, light level
SL svetlobni nivo. nivo svetlobe, nivo razsvetljave
številčni niz EN 13201/Y
EN numerical array
SL številčni niz
izvedi zanko EN 13201/Y
EN do loop
SL izvedi zanko
količnik osvetljenosti robov (cestišča, vozišča) EN 13201/Kob
EN edge illuminance ratio
SL količnik osvetljenosti robov (cestišča, vozišča)
cesta z ločenimi vozišči EN 13201/SVEZ
EN dual carriageway
SL cesta z ločenimi vozišči
svetlobni (?) razred, razsvetljevalni razred, razred razsvetljave EN 13201/Kob/Y
EN lighting class
SL svetlobni (?) razred, razsvetljevalni razred, razred razsvetljave
(prostorska) porazdelitev svetlobe EN 13201/Kob
EN light distribution
SL (prostorska) porazdelitev svetlobe
vsakdanja presoja, dogovorna predpostavka EN 13201/Kob/Y
EN conventional hypotheses
SL vsakdanja presoja, dogovorna predpostavka
ravnina senčila EN 13201/Y
EN screening plane
SL ravnina senčila
prirast praga zaznavanja EN 13201/Y
EN threshold increment
SL prirast praga zaznavanja
goriščnica EN 13201/Y
EN focal line
SL goriščnica
polje računanja EN 13201/Kob
EN field of calculation
SL polje računanja
točka izračuna EN 13201/Kob
EN calculation point
SL točka izračuna
utrjena bankina, odstavni pas EN 13201/SVEZ
EN hard shoulder
SL utrjena bankina, odstavni pas
uporaba na prostem EN 13201/SVEZ
EN field use
SL uporaba na prostem