EZS Glosar

Zadnji dodani izrazi

Baza EZS Glosarja je bila zadnjič posodobljena 08. 7. 2024.

redukcijski faktor EN 60269/Mar, IATE
EN derating factor
SL redukcijski faktor
FR facteur de réduction
DE Reduzierkoeffizient
preveritelj IEV 821
EN verifier
SL preveritelj
FR chargé de vérification
DE Verifizierer
preverjanje IEV 821
EN verification
SL preverjanje
FR verification
DE Verifizierung
potrjevalec veljavnosti, validator IEV 821
EN validator
SL potrjevalec veljavnosti, validator
FR chargé de validation
DE Validierer
potrditev veljavnosti, validacija IEV 821
EN validation
SL potrditev veljavnosti, validacija
FR validation
DE Validierung
sprejemljivo tveganje IEV 821
EN tolerable risk
SL sprejemljivo tveganje
FR risque tolerable
DE vertretbares Risik
poročilo o tehnični varnosti IEV 821
EN technical safety report
SL poročilo o tehnični varnosti
FR rapport de sécurité technique
DE technischer Sicherheitsbericht
sistematična okvara <pri signalizaciji> IEV 821
EN systematic fault, <in signalling>
SL sistematična okvara <pri signalizaciji>
FR panne systématique, <en signalisation>
DE systematischer Fehlzustand, <im Signalwesen>
stopnja odpornosti proti sistematičnim odpovedim <pri signalizaciji> IEV 821
EN systematic failure integrity
SL stopnja odpornosti proti sistematičnim odpovedim <pri signalizaciji>
FR intégrité de défaillances systématiques
DE Integrität gegen systematische Fehler
nivo varnostne celovitosti sistema IEV 821
EN system safety integrity level
SL nivo varnostne celovitosti sistema
FR niveau d'intégrité de la sécurité du système
DE System-Sicherheits-Integritätslevel
življenjski cikel sistema IEV 821
EN system life cycle
SL življenjski cikel sistema
FR cycle de vie du système
DE Systemlebenszyklus
obremenitveni profil IEV 821
EN stress profile
SL obremenitveni profil
FR profil des contraintes
DE Beanspruchungsprofil
vzdrževanje programske opreme IEV 821
EN software maintenance
SL vzdrževanje programske opreme
FR maintenance logicielle
DE Softwarewartung
vzdrževalnost programske opreme IEV 821
EN software maintainability
SL vzdrževalnost programske opreme
FR maintenabilité du logiciel
DE Software-Instanthaltbarkeit
programska oprema IEV 821
EN software
SL programska oprema
FR logiciel
DE Software
varnostna programska oprema IEV 821
EN safety-related software
SL varnostna programska oprema
FR logiciel de sécurité
DE sicherheitsrelevante Software
varnostni regulativni organ IEV 821
EN safety regulatory authority
SL varnostni regulativni organ
FR autorité de tutelle en matière de sécurité
DE Aufsichtsbehörde
varnostni proces IEV 821
EN safety process
SL varnostni proces
FR processus d’assurance sécurité
DE Sicherheitsprozess
varnostni načrt IEV 821
EN safety plan
SL varnostni načrt
FR plan de sécurité, plan d'assurance sécurité
DE Sicherheitsplan
upravljanje varnosti IEV 821
EN safety management
SL upravljanje varnosti
FR gestion de la sécurité
DE Sicherheitsmanagement