EZS - Glosar

Zadnji dodani izrazi

Baza EZS Glosarja je bila zadnjič posodobljena 22. 8. 2022.

nastavljena vrednost EU 2016/631/Y
EN setpoint
SL nastavljena vrednost
DE Sollwert
vezni vijak Y
EN binding screw
SL vezni vijak
kazalnik EN 60073/Y
EN indicator
SL kazalnik
oskrba z električno energijo EN 50549/Gls
EN electrical energy supply
SL oskrba z električno energijo
uredba Komisije IATE
EN commission regulation
SL uredba Komisije
FR règlement de la Commission
DE Verordnung der Kommission
izpad (elektroenergetskega) omrežja EN 50549/Gls
EN loss of mains
SL izpad (elektroenergetskega) omrežja
prenapetostno obratovanje, obratovanje v prenapetostnem stanju, OVRT EN 50549/Gls
EN over-voltage ride through, OVRT
SL prenapetostno obratovanje, obratovanje v prenapetostnem stanju, OVRT
podnapetostno obratovanje, obratovanje v podnapetostnem stanju, UVRT EN 50549/Gls
EN under-voltage ride through, under voltage ride through, UVRT
SL podnapetostno obratovanje, obratovanje v podnapetostnem stanju, UVRT
stroškovna poročila EN 15341/Pih
EN accounting reports
SL stroškovna poročila
obnovitveni delovni nalogi EN 15341/Pih
EN work orders reworked
SL obnovitveni delovni nalogi
vodja del EN 15341/Pih
EN works supervisor
SL vodja del
varnost na celotnem objektu EN 15341/Pih
EN safety site
SL varnost na celotnem objektu
naloge/dejavnosti EN 15341/Pih
EN issues/projects
SL naloge/dejavnosti
omejeni frekvenčno občutljivi način-podfrekvenca, LFSM-U EN 50549/Y
EN limited frequency sensitive mode – underfrequency, LFSM-U
SL omejeni frekvenčno občutljivi način-podfrekvenca, LFSM-U
pravni spor EN 50549/Gls
EN legal conflict
SL pravni spor
deležnik IATE/Y
EN stakeholder
SL deležnik
FR partie prenante, acteur
DE Beteiligter, interessierter Kreis
razpršena proizvodnja (električne energije) EN 50549/Y
EN decentralised generation
SL razpršena proizvodnja (električne energije)
javni objekt EN 15341/Pih
EN civil building
SL javni objekt
modifikator IEV 192/IATE/Sim
EN modifier
SL modifikator
FR modificateur
DE Modifikator
merilo uspešnosti programske opreme EN 301 549/Hud
EN software success criterion
SL merilo uspešnosti programske opreme