EZS Glosar

O glosarju

Elektrotehniška zveza Slovenije s tem slovarjem kot EZS priporočilom v smislu dobre inženirske prakse priporoča uporabo strokovnih tehniških izrazov za poimenovanja gradnikov, pojavov in postopkov iz tehniških terminoloških in področnih standardov. Pravilen strokovni izraz omogoča natančno izražanje in je podlaga za enoumno sporazumevanje. Končno veljavne izraze objavlja Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST).

Izrazi, ki so v glosarju, so vzeti iz veljavnih standardov. Pri vsakem izrazu je napisana tudi kratica prevajalca določenega izraza. Izrazi, ki so objavljeni v terminološkem IEV standardu 60050, imajo oznako IEV. Angleške in francoske definicije teh izrazov so dostopne tudi na spletni strani mednarodnega elektrotehniškega slovarja: www.electropedia.org