EZS - Glosar

Last added phrases

EZS Glossary was last updated 29. 11. 2022.

priznano odobren EN 50669/Ser
EN well approved
SL priznano odobren
preskusni pogoji EN 50669/ SVEZ/IATE
EN test conditions
SL preskusni pogoji
FR conditions d'essai
DE Prüfbedingungen, Versuchsbedingungen
spojni kabel, prevezovalni kabel Y/IATE
EN jumper cable
SL spojni kabel, prevezovalni kabel
FR câblot d'accouplement
DE Kupplungskabel
pričakovani obratovalni dogodki EN IEC 61031/ IATE/SVEZ
EN anticipated operational occurrences
SL pričakovani obratovalni dogodki
FR incidents de fonctionnement prévus
DE vorhersehbare Betriebsereignisse
nadzornik območja sevanja gama žarkov EN IEC 61031/IATE/Y
EN area gamma monitor
SL nadzornik območja sevanja gama žarkov
FR moniteur de zone gamma ???
DE Raum-Gammaueberwachungsgeraet
stopnja doze rentgenskega sevanja EN IEC 61031/IATE/Y
EN X-radiation dose rate
SL stopnja doze rentgenskega sevanja
FR doses de rayons X
DE Rontgendosisleistung
merila za uporabo, uporabovna merila Y
EN application criteria
SL merila za uporabo, uporabovna merila
zobata letev (železnica) IEV 811
EN rack (railway)
SL zobata letev (železnica)
vlečna enota IEV 811
EN traction unit
SL vlečna enota
FR unité motrice
DE Triebfahrzeugeinheit
ranžiranje IEV 811/IATE
EN re-marshalling
SL ranžiranje
FR modification de la composition, dans les deux sens de marche, triage des wagons
metoda razlikovanja EN 301 549/Hud
EN method of distinguishing
SL metoda razlikovanja
Izrazit, drugačen, razločljiv EN 301 549
EN distinguishable
SL Izrazit, drugačen, razločljiv
odklopniki na preostali tok z vgrajeno nadtokovno zaščito, RCBO IEV 442/Y
EN residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection, RCBO
SL odklopniki na preostali tok z vgrajeno nadtokovno zaščito, RCBO
gospodinjska in podobna raba EN 62020/Y
EN household and similar uses
SL gospodinjska in podobna raba
TT-sistem EN 50678/Y
EN TT-System
SL TT-sistem
FR système 'terre terre', TT- système
DE TT-System
IT-sistem EN 50678/Y
EN IT-System
SL IT-sistem
FR système 'isolé terre', IT- système
DE IT-System
TN-sistem EN 50678/Y
EN TN-System
SL TN-sistem
FR système 'terre neutre'; TN- système
DE neutrale Erde System, TN-System
elektrotehniški strokovnjak EN 50678/Sel
EN electrotechnical expert
SL elektrotehniški strokovnjak
ciljna skupina EN 50678/Sel
EN Intended audience
SL ciljna skupina
preskušalec EN 50678/Y/Sel
EN testing person
SL preskušalec